Cinsiyetsiz Meslek Ve Meslek Odalarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyetsiz Meslek Ve Meslek Odalarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Proje Detayları

ANKA Üreten Kadın Derneği’ nin Sabancı Vakfı Hibe programı tarafından desteklenen ’Cinsiyetsiz Meslek ve Meslek Odalarını Toplumsal Cinsiyet Duyarlığı ‘’ projemizin ansman toplantısını gerçekleştirdik. Mersin Şoförler Odasından Mali Müşavirler Serbest Muhasebeciler Odasına, Mersin TMMOB İl Koordinasyon Kurulundan Ticaret ve Sanayi Odasına birçok meslek odaları temsilcileri katılım sağladılar. Proje tanıtım toplantımız çok verimli geçti.

Destekleyen Kurum: SABANCI VAKFI

Projenin Adı: “Cinsiyetsiz Meslek ve Meslek Odalarının Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı”

Uygulama Tarihi: 26.07.2021 / 06.05.2022 9 AY

Projenin Gerekçesi: Kadınların hayatın her alanında eşit temsil edilmesini savunmamıza rağmen maalesef uygulamada bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Toplumsal cinsiyet eğitiminin erken yaşlarda verilmemesi, ataerkil toplum düzeni ve erk dilin yaşantımızın her alanına hükmetmesiyle bu ayrımcılık daha da uç noktalara taşınmakta. Derneğimizin gerek AB desteğiyle gerekse Mersin Kent konseyi Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu işbirliği ile yaptığı çalışmalarda da gözlemlediğimiz bir önemli nokta da, cinsiyetçi bir dilin tüm topluma hakim olması. Basit gibi görünen, yok sayılan, espri ya da benzetme diye hoş görülen bu cinsiyetçi dili benimsemek, ardından kadına karşı şiddeti de benimsemeye ve yok saymaya kadar uzanıyor. Sonrasında da ülkede her gün bir kadın cinayeti haberine uyanıyoruz. Bu cinayetleri de normal saymaya başlıyoruz. Özellikle toplumla daha iç içe olan, gazeteciler cemiyeti gibi, minibüsçüler odası gibi ya da baro gibi meslek gruplarının farkında olmadan ya da olarak kullandıkları bu cinsiyetçi dile müdahale edilmesi , eşitliğin ve temizliğin dilde başlaması gerekliliğini gördüğümüz için melek odaları ile başlayarak böyle bir çalışma yapmayı planladık.. Son yıllarda çok fazla işlenmesine rağmen hala toplumsal cinsiyet eşitliğinin , özellikle meslek gruplarınca yeterli düzeyde anlaşılmadığı da nettir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temelindeki tüm çalışmalar bizim atölye çalışmalarımızı desteklerken bizler meslek grupları özelinde daha odak çalışmalarla cinsiyetçi dilin ayırımına varılmasını ve düzeltilmesini amaçlamadık.Bu nedenle projede Mersin’de seçilecek 10 meslek odası ile üyelerine toplumsal cinsiyetin temeli ile olan cinsiyetçi söylemden uzaklaştıracak faaliyetler planlandı.

Hedef Kitle

  • Mersin Gazeteciler Cemiyeti (Basında cinsiyetsiz dil)
  • Mersin Barosu (Hukukta Cinsiyetsiz Dil)
  • Mersin Şoförler Odası ,
  • Mersin Esnaf ve Zanaatkarlar Odası,
  • Mersin Tabip Odası ,
  • Mersin Eczacılar Odası
  • Mersin TMMOB
  • Mersin Diş Hekimleri Odası
  • Mersin Mali Müşavirler Odası
  • Mersin Ticaret Odası

Ek Bilgi »

Projenin Özel Amacı: Eşit bir dil, eşit hitap şekilleri, eşit bakış açısının öncelikle meslek grupları arasında yaygınlaşmasını sağlarken, sosyal medya,reklamlar, basın ya da tv lerde rastladığımız cinsiyetçi söylemlere, yaklaşımlara tepki gösterip düzeltilmesini sağlayacak toplumsal duyarlılık oluşturmak, -Her gün bir şekilde iletişim halinde olduğumuz bu meslek grubu mensuplarının konuşma ve yazı dillerini toplumsal cinsiyet eşitliği süzgecinden geçirerek cinsiyetsiz bir dile dönüştürmelerini sağlamak, -Bu atölye çalışmalarına katılan meslek üyelerinin ailelerinden özellikle çocuklardan başlayarak bu duyarlılığı aktaracağına, müşteri,müvekkil, hasta ya da hedef grupları kimse onlarla kurdukları ilişkide de bu duyarlılığı oluşturmak, -Cinsiyetsiz dil kullanımının yaygınlaşması, özellikle yeni neslin bu konuda daha bilgili ve eşit bakışa sahip olmasını sağlamak, -Spordan sanata toplumsal cinsiyet süzgecinden geçirilmiş bir dil toplumda kadına yönelik şiddetin azalmasına da yardımcı olmak , -Çalışmamız özellikle cinsiyet ayrımcılığına maruz kalan , ekonomik,sosyal ve kültürel yaşamlarından izole olmuş kadınlar ve cinsiyet eşitsizliğine maruz kalan tüm bireylerin haklarına ilişkin tüm gereksinimlerini anlamaya, savunmaya ve onlara ilhaklarına ilişkin tüm gereksinimlerini anlamaya, savunmaya ve onlara ilişkin mücadele yöntemleri geliştirmeye yönelik kentin tüm dinamiklerinden sorumlu olan karar alıcıların, meslek grupların , yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmaları ve kentte ilgili aktif sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetler geliştirmeleri ve bu yönde çalışma kapasitelerini arttırmak, -Aynı zamanda kadınların çalışma hakkı, seçme ve seçilme hakkı, eşit ücret ve eşit çalışma saatleri hakkı gibi pek çok alana katkı sağlamak, -Yerelde başlayan bu çalışma; kadın haklarının korunması, istihdamın arttırılması konusunda toplumda da duyarlılık ve farkındalık gelişecek, bu alanda çalışan STK lar da bu çalışmayı sahiplenmek ve destek olmak, -Devamında gelecek çalışmalarımız ile dolaylı olarak politika yapıcılar ve yetkililerin desteğini kazanarak, dijital ve geleneksel medyada gündem oluşturarak kamuoyunun bir fikir veya politikayı desteklemesini sağlayarak,politika önerileri geliştirerek, söz ve yetki sahiplerini etkilemek Projenin Çıktıları 1--Projenin tüm oda temsilcilerine Proje Basın toplantısı aracılığı ile tanıtımı yapıldı ve 10 Oda temsilcileri ve Yönetim Kurulları ile hazırlık toplantıları yapıldı. 2-Her meslek grubu için ayrı ayrı Eğitim içerikleri ve modülleri oluşturuldu. 3- Proje Bilgilendirme Kitapçığı ve Eğitim Uygulama Rehberleri bastırıldı. 4- Türkiye'de ilk defa Cinsiyetçi Söylem ve Toplumsal Cinsiyet konulu bir Animasyon filmi hazırlandı 5- Projenin sosyal medya hesapları ve web sitesi hazırlandı, yayına sokuldu . 6- 10 Oda Temsilcisinin katılımı ile 20 Kişiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsiyetsiz Söylem Atölyeleri konusunda “ Eğitmen Eğitimleri” verildi. 7-Mersin Barosundan 20 avukat cinsiyetçi söylem atölyesine katıldı 8-Mersin Silifke Mimarlar Odası’ndan 20 üye cinsiyetçi söylem atölyesine katıldı, 9-Mersin Mali Müşavirle odasından 20 üye cinsiyetçi söylem atölyesine katıldı, 10-Mersin Gazeteciler Cemiyetinden 20 basın mensubu cinsiyetçi söylem atölyesine katıldı, 11-Mersin Tabip Odasından 20 hekim cinsiyetçi söylem atölyesine katıldı, 12-Mersin Diş Hekimleri odasından 20 hekim cinsiyetçi söylem atölyesine katıldı 13-Mersin Şoförler odasından 20 üye cinsiyetçi söylem atölyesine katıldı, 14-Mersin Esnaf ve Zanaatkarlar odasından 20 üye cinsiyetçi söylem atölyesine katıldı 15-Mersin Eczacılar Odasından 20 eczacı cinsiyetçi söylem atölyesine katıldı, 16- Tüm eğitimlerde tüm katılımcılara ÖN TEST-SON TEST uygulandı ve değerlendirme Raporu yazıldı. 17-Proje Değerlendirme ve Kapanış toplantısı yapıldı. Basından Haberler 1-Pirha Haber Ajansı proje açılış/lansman toplantımızın fotoğraflarını ve videolarını çekerek kendi sitelerinden haber yaptı ve tüm yerel basına da bu haberi ulaştırdı. https://www.pirha.net/cinsiyetsiz-meslek-ve-meslek-odalarinin-toplumsal-cinsiyet-duyarliligi-projesi-baslatildi-video-289203.html 2-https://www.kadindanhaber.com/mersinde-meslek-odalari-toplumsal-cinsiyet-duyarliligi-atolyesine-katildi/ 3- https://www.sabancivakfi.org/tr/genel/sabanci-vakfi-nin-bu-yil-hibe-destegi-verdigi-anka-ureten-kadin-dernegi-meslek-odalari-egitimlerine-basladi